VHV Foundation
BANNER LOGO TVThư Viện Việt Nam (Vietnamese Cultural Center - VHV Foundation) là hội bất vụ lợi (non-profit organization 501.3). Mở cửa phục vụ cộng đồng tại Little Saigon, Orange County, California từ tháng 9 năm 1999. Chúng tôi hoan hỉ đón nhận sự đóng góp của tất cả quý bạn. Ngoài thẻ tín dụng (credit cards), quý bạn có thể viết check trả cho VHV Foundation và gởi về: 10872 Westminster Avenue, Suites 214 & 215, Garden Grove, CA 92843.